Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Z NOWĄ ENERGIĄ NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY

LOGO - RPO WŁ

Z NOWĄ ENERGIĄ NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY
 
Realizatorzy: Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. (Lider), IT Consulting Sp. z o.o. (Partner)
Planowany termin realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2020-08-31
Wartość całkowita projektu: 1 979 407,68 zł
Kwota dofinansowania: 1 781 427,68 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014-2020.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Nabór uczestników do projektu jest ciągły, do wyczerpania wolnych miejsc.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie do X 2020 r. możliwości zatrudnienia 120 osób, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), mieszkańców województwa Łódzkiego w wieku 30 lat i więcej, poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji zawodowej, oraz uzyskanie przez minimum 54 osoby zatrudnienia.
Grupę docelową projektu stanowi 120 osób (66K, 54M) zamieszkałych na terenie województwa Łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia, w tym:
 1. osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED3 włącznie),
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii wyżej wymienionych uczestników projektu - max. 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie (udzielenie tej grupie wsparcia będzie prowadzić do podwyższenia/nabycia nowych kwalifikacji/ kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji).
Ścieżka działań w projekcie:
 1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z indywidualnym poradnictwem zawodowym;
 2. Wsparcie w zakresie planowania kariery i rozwijania umiejętności poszukiwania pracy;
 3. Indywidualne pośrednictwo pracy;
 4. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe;
 5. Wsparcie w zakresie nabywania/rozwijania doświadczenia zawodowego.
 
W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:
 1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu;
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 3. Ubezpieczenie NNW, w okresie udziału w projekcie;
 4. Grupowe poradnictwo zawodowe + catering na zajęciach;
 5. Trening aktywnego poszukiwania pracy + stypendium szkoleniowe + catering na zajęciach;
 6. Trening umiejętności pracowniczych + stypendium szkoleniowe + catering na zajęciach;
 7. Indywidualne pośrednictwo pracy;
 8. Kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb + egzamin nadających kwalifikacje zawodowe;
 9. Stypendium szkoleniowe za udział w kursie zawodowym;
 10. Zapewnienie opieki na dzieckiem lub osobą zależną podczas udziału w kursie i stażu zawodowym;
 11. Badania medycyny pracy;
 12. Staż zawodowy + stypendium za udział w stażu;
 13. Zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
DOKUMENTY DO POBRANIA
Z Nową Energią_Regulamin uczestnictwa w projekcie
zał 1_Formularz rekrutacyjny_Z Nową Energią
zał 2_Deklaracja uczestnictwa w projekcie_Z Nową Energią
zał 3_Oświadczenie dane osobowe_Z Nową Energią

zał 4_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_Z Nową Energią