Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt „Aktywizacja 1500 osób bezrobotnych z terenu województwa łódzkiego”. Realizowany na podstawie rozdziału 13 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, finansowany ze środków Funduszu Pracy, o których mowa w art.109 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia.
 
Działania skierowane do łącznie 1500 osób długotrwale bezrobotnych z następujących Powiatowych Urzędów Pracy:
  1. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi- 800 osób,
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach- 220 osób,
  3. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku- 260 osób,
  4. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu- 220 osób. 
Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi na rzecz 1500 osób skierowanych przez poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy  w zakresie realizacji działań aktywizacyjnych mających na celu doprowadzenie do podjęcia i utrzymania przez osoby bezrobotne odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.
 
Okres trwania projektu na terenie województwa łódzkiego to 24 miesiące od dnia 5 maja 2015 r. do 5 maja 2017 r.
 
Rezultaty:
Realizator osiągnął w województwie łódzkim następujący wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej 52,40% oraz utrzymania w zatrudnieniu 44,14%.  W rozbiciu na poszczególne powiaty w/w wskaźniki prezentowały się następująco:
  1. łódzki (skuteczność zatrudnieniowa: 50,13%, utrzymanie w zatrudnieniu: 43,39%)
  2. radomszczański (skuteczność zatrudnieniowa: 61,15%, utrzymanie w zatrudnieniu: 30,19%),
  3. pabianicki (skuteczność zatrudnieniowa: 53,18%, utrzymanie w zatrudnieniu: 60,68%),
  4. zgierski (skuteczność zatrudnieniowa: 49,55%, utrzymanie w zatrudnieniu: 53,21%) 
W trakcie działań aktywizacyjnych klienci podejmowali pracę w oparciu o umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Łącznie 786 Klientów  podjęło zatrudnienie zgodnie z definicją projektową, spośród nich  pracowało w oparciu o umowę o pracę,  pracowało w oparciu o umowę zlecenie oraz  osób założyło własną działalność gospodarczą.

 
  Łódź Radomsko Pabianice Zgierz
Umowa o pracę 148 53 53 47
Umowa zlecenie 203 93 49 50
Działalność gospodarcza 50 13 15 12
Razem 401 osób 159 osób 117 osób 109 osób

 
Poniżej tabela przedstawiająca podział ze względu na rodzaj zatrudnienia powyżej 90 i 180 dniu:
 
  Łódź Radomsko Pabianice Zgierz
umowy o pracę osoby które przepracowały 90 dni 101 33 51 37
osoby które przepracowały 180 dni 77 25 39 30
umowy zlecenie osoby które przepracowały 90 dni 26 2 5 13
osoby które przepracowały 180 dni 15 1 3 8
działalność gospodarcza osoby które przepracowały 90 dni 47 13 15 8
osoby które przepracowały 180 dni 43 13 14 9