Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Akademia Sukcesu

baner
„Akademia Sukcesu”
Ulotka2


Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.06.2020
Wartość projektu ogółem:  1 878 726,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 784 789,70
Wysokość wkładu UE: 85%

Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom młodym (120K, 60M) pozostającym bez pracy na łódzkim rynku pracy w zakresu osiągania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia zatrudnienia.

Grupa docelowa to osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), bierni zawodowo, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Działania realizowane w ramach projektu:
  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
  • grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej - warsztat samopoznania i zawodowych kompetencji interpersonalnych, aktywne techniki poszukiwania pracy, warsztat autoprezentacji,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • wysokiej jakości staże zawodowe,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
Planowane efekty:

Projekt "Akademia Sukcesu" zakłada objęcie wsparciem 180 osób młodych, w wieku 18-29 lat bez pracy, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy. W wyniku realizacji projektu planowana jest rzeczywista poprawa sytuacji osób młodych poprzez ich aktywizację zawodowo-edukacyjną. W wyniku realizacji projektu Uczestnicy uzyskają kwalifikacje/kompetencje oraz doświadczenie, które zdobędą podczas odbywania stażu zawodowego, co pozwoli na zwiększenia możliwości zatrudnienia wśród osób młodych.

 W ramach projekt planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:
  • a) zatrudnienie w przypadku osób niepełnosprawnych - na poziomie min. 17%
  • b) zatrudnienie w przypadku osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie min. 48%
  • c) zatrudnienie w przypadku osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup - na poziomie min. 43%
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły do dnia 31.03.2020 r. Uczestników do projektu będziemy rekrutować do czasu zrekrutowania wszystkich uczestników.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. biuro projektu „Akademia Sukcesu”, realizowanego przez Industry Personnel Services Sp. z o.o., znajduje się w Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 34, pok. 204, 90-135 Łódź.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.
Kierownik projektu: Michał Świderski
Kontakt e-mail: michal.swiderski@krajowecentrumpracy.pl
 
 

DOKUMENTY DO POBRANIA
REGULAMIN Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Akademia Sukcesu
Formularz zgłoszeniowy — kolor
Oświadczenie Uczestnika Projektu Akademia Sukcesu
Oświadczenie Uczestnika projektu RODO — kolor

DOKUMENTY W WERSJI CZARNO-BIAŁEJ
REGULAMIN Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Akademia Sukcesu czarno-biały
Formularz zgłoszeniowy — czarno-biały
Oświadczenie Uczestnika Projektu Akademia Sukcesu czarno-biały
Oświadczenie Uczestnika projektu RODO czarno-biały

WNIOSKI
Wniosek o udzielenie dni wolnych - Akademia Sukcesu

STAŻE ZAWODOWE
Harmonogram wsparcia staże
Wykaz staży zawodowych_aktualizacja_luty2020

HARMONOGRAMY - SZKOLENIA
Harmonogram szkolenia - Kosmetyczka - Sieradz
Harmonogram szkolenia - Operator koparko- ładowarki - wszystkie kl III - Wieluń
Harmonogram szkolenia - Specjalista ds logistyk i transportu
Harmonogram szkolenia - Pracownik admin
harmonogram kadry Wieluń
harmonogram księgowa Sieradz
Akademia_Wykaz szkoleń_09-11
AS_Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_Kursy zawodowe_luty2020
AS_Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_Kursy zawodowe_marzec2020

HARMONOGRAMY - DORADZTWO
Harmonogram spotkań na doradztwo - Sieradz
Harmonogram spotkań na doradztwo - Wieluń
Harmonogram spotkań na doradztwo - Wieluń 2
Harmonogram spotkań na doradztwo - Wieluń 3
Planowany przyszły harmonogram spotkań z doradcą zawodowym - Wieluń, Sieradz
Harmonogram spotkań na doradztwo - Wieluń 4

HARMONOGRAMY - POŚREDNICTWO
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Sieradz
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Sieradz II
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Wieluń
Harmonogram spotkań z Pośrednictwa pracy II - Wieluń
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Pracownik admin
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Operator koparko-ładowarki
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Operator koparko-ładowarki
Harmonogram spotkań z Pośrednictwa pracy - różne kursy - Wieluń
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Kosmstyczka - Sieradz
Harmonogram spotkań z Pośrednictwa pracy - różne kursy - Wieluń II 

ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ - ROZEZNANIA RYNKU
SZKOLENIE PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI IT - 14-06-2019
SZKOLENIE PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA - 15-06-2019
POŚREDNICTWO PRACY - 21-06-2019
SZKOLENIE PRZEDSTAWICIEL BIUROWY Z ELEMENTAMI IT - 08-07-2019
SZKOLENIE PRACOWNIK DS RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA - 12-07-2019
SZKOLENIE PRACOWNIK DS RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI - 16-07-2019
SZKOLENIE PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I JĘZYKIEM OBCYM - 08-10-2019
SZKOLENIE PRACOWNIK DS RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI - 12-10-2019
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KOMPUTERA - 14-02-2020
SPRZEDAWCA - OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIKI SPRZEDAŻY – 25-02-2020
PRACOWNIK ds RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I J NIEM - 05-03-2020