Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Fair Play


loga mazowsze

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/IPS/FP/2017

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 7/IPS/FP/2017 na: realizację usługi pośrednictwa pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY - zał. nr 1
WZÓR CV - zał. nr 2

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie nr 7/IPS/FP/2017 na: realizację usługi pośrednictwa pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano następujących Wykonawców:

1) Izabela Lipińska
ul. Szczęśliwicka 8/69, 02-352 Warszawa 
DATA WPŁYNIĘCIA: 02.02.2018
CENA:  95 zł/h pośrednictwa (w procesie negocjacji cenowych, ustalona ostatecznie na 80 zł/h)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/IPS/FP/2017

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 5/IPS/FP/2017 na: realizację usługi pełnienia funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY - zał. nr 1
WZÓR CV - zał. nr 2

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie nr 5/IPS/FP/2017 na realizację usługi pełnienia funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” pozostało nierozstrzygnięte. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający zdecydował o wyborze Wykonawców w trybie "z wolnej ręki".


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IPS/FP/2017

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 4/IPS/FP/2017 na: realizację usługi pośrednictwa pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
4_IPS_FP_2017 - zapytanie ofertowe
4_IPS_FP_2017 - formularz oferty_zał. nr 1
4_IPS_FP_2017 - wzór CV_zał

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie nr 4/IPS/FP/2017 na: realizację usługi pośrednictwa pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano następujących Wykonawców:

1) Marta Błaszczyk
Goleniawy 15, 26-050 Zagnańsk
DATA WPŁYNIĘCIA: 04.12.2017
CENA:  90 zł/h pośrednictwa (w procesie negocjacji cenowych, ustalona ostatecznie na 80 zł/h)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IPS/FP/2017

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 3/IPS/FP/2017 na: realizację usługi doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
3_IPS_FP_2017 - zapytanie ofertowe
3_IPS_FP_2017 - formularz oferty_zał. nr 1
3_IPS_FP_2017 - wzór CV_zał. nr 2

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie nr 3/IPS/FP/2017 na: realizację usługi doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano następujących Wykonawców:

1) Ewa Joachimczak
ul. Spółdzielców 33/64, 62-510 Konin
DATA WPŁYNIĘCIA: 21.11.2017
CENA: 85 zł/h doradztwa

2) Bożena Fronczek
ul. Szczęśliwicka 8/69, 02-352 Warszawa 
DATA WPŁYNIĘCIA: 20.11.2017
CENA: 98 zł/h doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IPS/FP/2017

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 2/IPS/FP/2017 na: pełnienie funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
2_IPS_FP_2017 - formularz oferty_zał 1
2_IPS_FP_2017 - członek MGI - zapytanie ofertowe
2_IPS_FP_2017 - wzór CV_zał 2

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie nr 2/IPS/FP/2017 na realizację usługi pełnienia funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” pozostało nierozstrzygnięte.
Do realizacji zamówienia wyłoniono jedyną złożoną (15 listopada 2017 r. o godz. 21:13), w odpowiedzi na zapytanie, ofertę, opiewającą na kwotę 465,00 zł za jeden miesiąc pracy członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w wymiarze 5 godzin zegarowych w miesiącu.
Niestety po złożeniu oferty pojawiły się problemy z komunikacją pomiędzy wyłonionym Wykonawcą a Zamawiającym. Wykonawca poprosił o możliwość spotkania z Zamawiającym, które mimo kilkukrotnego ustalania terminu, nigdy nie doszło do skutku (potwierdzenie w korespondencji smsowej). Następnie Wykonawca w rozmowie telefonicznej oznajmił, że postanowił wycofać ofertę ponieważ z uwagi na stałą pracę w innej dzielnicy Warszawy ciężko będzie Wykonawcy realizować obowiązki w ramach niniejszego projektu, zwłaszcza w dzielnicach, których kompletnie nie zna. Wykonawca zobowiązał się zgodnie z prośbą Zamawiającego do przesłania mailowego wycofania się z udziału w postępowaniu i realizacji oferty (potwierdzenie w korespondencji smsowej), ale i tego nie zrobił. Zamawiający wobec powyższego w dniu 20.12.2017 podjął ostatnią próbę nawiązania współpracy (potwierdzenie mailowe) z Wykonawcą przesyłając wzór umowy na członka MGI oraz oświadczenie do ZUS niezbędne do zawarcia umowy i zgłoszenia pracownika do ZUS oraz wyznaczył termin na podpisanie umowy. Niestety i ta próba pozostała bez odpowiedzi ze strony Wykonawcy, który nie pojawiła się w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania umowy i z którym Zamawiający stracił także jakikolwiek kontakt telefoniczny.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IPS/FP/2017

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 1/IPS/FP/2017 na: pełnienie funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1_IPS_FP_2017 - członek MGI - zapytanie ofertowe
1_IPS_FP_2017 - formularz oferty_zał. nr 1
1_IPS_FP_2017 - wzór CV_zał. nr 2


INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie nr 1/IPS/FP/2017 na realizację usługi pełnienia funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” pozostało nierozstrzygnięte. Nie wpłynęła żadna oferta.