Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Młodzi, ambitni, wykształceni

baner
„Młodzi, ambitni, wykształceni”
 
MAW_Plakat

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.06.2020
Wartość projektu ogółem:  1 936 326,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 839 509,70
Wysokość wkładu UE: 85%

Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom młodym (120K, 60M) pozostającym bez zatrudnienia na łódzkim rynku pracy w zakresie osiągania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia zatrudnienia.
Grupa docelowa to osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), bierni zawodowo, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Działania realizowane w ramach projektu:
  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
  • grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej - warsztat samopoznania i zawodowych kompetencji interpersonalnych, aktywne techniki poszukiwania pracy, warsztat autoprezentacji,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • wysokiej jakości staże zawodowe,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
Planowane efekty:
 
Projekt "Młodzi, Ambitni, Wykształceni" zakłada objęcie wsparciem 180 osób młodych, w wieku 18-29 lat bez pracy, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy. W wyniku realizacji projektu planowana jest rzeczywista poprawa sytuacji osób młodych poprzez ich aktywizację zawodowo-edukacyjną. W wyniku realizacji projektu Uczestnicy uzyskają kwalifikacje/kompetencje oraz doświadczenie, które zdobędą podczas odbywania stażu zawodowego, co pozwoli na zwiększenia możliwości zatrudnienia wśród osób młodych.
 
W ramach projekt planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:
  • a) zatrudnienie w przypadku osób niepełnosprawnych - na poziomie min. 17%
  • b) zatrudnienie w przypadku osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie min. 48%
  • c) zatrudnienie w przypadku osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup - na poziomie min. 43%
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły do dnia 31.03.2020 r. Uczestników do projektu będziemy rekrutować, do czasu zrekrutowania wszystkich uczestników.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. biuro projektu „Młodzi, Ambitni, Wykształceni”, realizowanego przez Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o., znajduje się w Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 34, pok. 204, 90-135 Łódź.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.
Kierownik projektu: Michał Świderski
Kontakt e-mail: michal.swiderski@krajowecentrumpracy.pl
 

 

DOKUMETNY DO POBRANIA
REGULAMIN Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Młodzi Ambitni Wykształceni
Formularz Zgłoszeniowy do Projektu Młodzi Ambitni Wykształceni
Oświadczenie Uczestnika Projektu Młodzi Ambitni Wykształceni
Oświadczenie Uczestnika Projektu - RODO

DOKUMENTY W WERSJI CZARNO-BIAŁEJ
REGULAMIN Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Młodzi Ambitni Wykształceni czarno-biały
Formularz Zgłoszeniowy do Projektu Młodzi Ambitni Wykształceni czarno-biały
Oświadczenie Uczestnika Projektu Młodzi Ambitni Wykształceni czarno-biały
Oświadczenie Uczestnika Projektu - RODO czarno-biały


STAŻE
Harmonogram wsparcia staże
MAW_Wykaz staży_wrzesień-listopad
MAW_Wykaz staży_grudzień2019
MAW_Wykaz staży_styczeń-czerwiec 2020

WNIOSKI
Wniosek o udzielenie dni wolnych - Młodzi Ambitni Wykształceni

HARMONOGRAMY - SZKOLENIA
Harmonogram szkolenia - Magazynier z obsługą wózka widłowego
Harmonogram szkolenia PAB
Harmonogram szkolenia - Pracownik admin-biurowy z elemen księgowości i podst obsługi komputera
Harmonogram szkolenia - Spawacz metodą MAG - 135
Harmonogram szkolenia - Kosmetyczka - Sieradz
Harmonogram szkolenia - Kosmetyczka - Wieluń
Harmonogram Szkolenia zawodowe maj - sierpień 2019pdf


HARMONOGRAMY - DORADZTWO
Harmonogram spotkań na doradztwo - Wieluń
Harmonogram spotkań na doradztwo - Wieluń 2
Harmonogram spotkań na doradztwo - Sieradz
Harmonogram spotkań na doradztwo - Sieradz 2
Harmonogram spotkań na doradztwo - Sieradz 3
Harmonogram Indywidalne doradztwo i grupowe poradnictwo zawodowe
Harmonogram_Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe_wrzesień-grudzień2019
Harmonogram_Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe_styczeń-luty2020

HARMONOGRAMY - POŚREDNICTWO
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Wieluń
Harmonogram spotkań z Pośrednictwa pracy II - Wieluń
Harmonogram spotkań z Pośrednictwa pracy III - Wieluń
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Wieluń, biurowy
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Wieluń, biurowy II
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Sieradz i Wieluń
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Wieluń i Sieradz - różne grupy
Harmonogram Pośrednictwo pracy
Harmonogram_Indywidualne pośrednictwo pracy_czerwiec-grudzień2019

HARMONOGRAMY - KURSY
MAW_Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_Kursy zawodowe_wrzesień-grudzień2019
MAW_Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_Kursy zawodowe_luty2020
MAW_Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_Kursy zawodowe_marzec2020