Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Młodzi, ambitni, wykształceni

baner
„Młodzi, ambitni, wykształceni”

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 31.10.2019
Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom młodym (90K, 60M) pozostającym bez zatrudnienia na łódzkim rynku pracy w zakresie osiągania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia zatrudnienia.
Grupa docelowa to osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), bierni zawodowo, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Działania realizowane w ramach projektu:
  • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
  • grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej - warsztat samopoznania i zawodowych kompetencji interpersonalnych, aktywne techniki poszukiwania pracy, warsztat autoprezentacji,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • wysokiej jakości staże zawodowe,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły, do czasu zrekrutowania wszystkich uczestników.
Uprzejmie informujmy, że od dnia 01.12.2018 r. biuro projektu „Młodzi Ambitni Wykształceni”, realizowanego przez Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. znajduje się w Łodzi przy ul. Jaracza 42/13, 90-259 Łódź. Biuro będzie czynne w godzinach od 8:00-16:00.
Osoba do kontaktu:
Radosław Rzeźnik
tel. kontaktowy 508 024 579, 
e-mail: radoslaw.rzeznik@krajowecentrumpracy.pl
Młodzi, awmbitni, wykształceni

 

DOKUMETNY DO POBRANIA
REGULAMIN Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Młodzi Ambitni Wykształceni
Formularz Zgłoszeniowy do Projektu Młodzi Ambitni Wykształceni
Oświadczenie Uczestnika Projektu Młodzi Ambitni Wykształceni
Oświadczenie Uczestnika Projektu - RODO

DOKUMENTY W WERSJI CZARNO-BIAŁEJ
REGULAMIN Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Młodzi Ambitni Wykształceni czarno-biały
Formularz Zgłoszeniowy do Projektu Młodzi Ambitni Wykształceni czarno-biały
Oświadczenie Uczestnika Projektu Młodzi Ambitni Wykształceni czarno-biały
Oświadczenie Uczestnika Projektu - RODO czarno-biały

HARMONOGRAMY - SZKOLENIA
Harmonogram szkolenia - Magazynier z obsługą wózka widłowego
Harmonogram szkolenia PAB

HARMONOGRAMY - DORADZTWO
Harmonogram spotkań na doradztwo - Wieluń
Harmonogram spotkań na doradztwo - Wieluń 2
Harmonogram spotkań na doradztwo - Sieradz

HARMONOGRAMY - POŚREDNICTWO
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Wieluń
Harmonogram spotkań z Pośrednictwa pracy II - Wieluń
Harmonogram spotkań z Pośrednictwa pracy III - Wieluń
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Wieluń, biurowy
Harmonogram spotkań na Pośrednictwa pracy - Wieluń, biurowy II