Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Krok naprzód

Krajowe Centrum Pracy sp. z o.o. w partnerstwie z  Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Krok naprzód, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób (72 K i 48 M) zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie województwa łódzkiego (DEGURBA 3). Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie : 01.09.2017 r. - 31.08.2019 r. 
Grupę docelową stanowi 120 osób w wieku 18-64 lat:
 • zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie woj. łódzkiego (DEGURBA 3),
 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • niepracujących,
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub niepełnosprawnością sprzężoną),
 • osoby bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 
W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:
 
 1. staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
 2. szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 3. indywidualne pośrednictwo pracy,
 4. indywidualne poradnictwo zawodowe,
 5. indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 6. indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 7. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne.
 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie  prosimy o kontakt:
Józef Wojciech Kopciuch
tel.: 572 722 364;
 e-mail: wojciech.kopciuch@krajowecentrumpracy.pl
Biuro projektu: 98-200 Sieradz; Pl. Wojewódzki 3 budynek A, III piętro,  pokój 322

DOKUMENTY DO POBRANIA
Regulamin uczestnictwa w projekcie Krok Naprzód
Formularz rekrutacyjny w projekcie Krok Naprzód

harmonogram szkolenia Kadry i płace Bełchatów
harmonogram kursu Księgowość od podstaw Bełchatów

harmonogram kursu Księgowość od podstaw Bełchatów
Harmongram Kursu Portier - dozorca
harmongram kursu WIZAŻ z elementami stylizacji paznokci
Harmonogram kursu Specjalista d
harmonogram kursu Wizaż z elementami stylizacji paznokci- Bełchatów
harmonogram Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
harmonogram szkolenia Kadry i płace Bełchatów
harmonogram kursu KUCHARZ Piotrków Trybunalski II
harmonogram Operator koparko-ładowarki wszystkie klasy III KN
Ulotka 1
Ulotka 2
Ulotka 3

Projekt Krok Naprzód” jest realizowany przez Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66,  53-413 Wrocław, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą przy ul. Ludwika Michała Paca 40, 04-386 Warszawa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.