Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Lepsza przyszłość logo

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.10.2021
 
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób (120 K i 80 M) zamieszkujących tereny wiejskie województwa łódzkiego. 
Grupa docelowa to osoby zagrożone  wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy.
Działania realizowane w ramach Projektu:
- Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji 
- Wsparcie o charakterze społecznym (wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych) 
-Wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia oraz kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe,indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulaminy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Lepsza Przyszłość"
Załącznik nr 1_formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2_dane osobowe
Załącznik nr 3_status na rynku pracy
Załącznik nr 4_efektywność
Załącznik nr 5_deklaracja uczestnictwa w projekcie

Harmonogramy kursów zawodowych
harmonogram Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK
harmonogram Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – siostra PCK
harmonogram Magazynier z obsługą komputera
harmonogram Magazynier - Sprzedawca
harmonogram Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
harmonogram Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnejharmonogram kursu Magazynier z obsługą wózka widłowego Sieradz
harmonogram kursu Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK
harmonogram kursu Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną
harmonogram kursu Spawacz Metodą MAG
harmonogram kursu Kucharz
harmonogram kursu Szkolenie okresowe kierowców
Harmonogram Wizazysta- makijaz od podstaw_październik2018-luty2019
harmonogram kursu Magazynier z obsługą wózka widłowego Wieluń
harmonogram kursu Szkolenie PDR – usuwanie wgnieceń bez lakierowania metodą PDR
harmonogram kursu Prawo jazdy kat C i E wraz z kwlaifikacją wstępną przyspieszoną
harmonogram kursu Specjalista ds kadrowo- płacowych Sieradz
harmonogram kursu Prawo jazdy kat C z kwalifikacją wstępną
harmonogram szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Wieluń
harmonogram kursu Pracownik biurowy z elementami księgowości i podstawami obsługi komputera ECDL BASE
Harmonogram-Operator wózka widłowego_marzec-maj2019
harmonogram kursu Florysta
harmonogram kursu Operatro koparko-ładowarki
harmonogram kursu Operator wózków widłowych
harmonogram kursu Pracownik administracyjno biurowy
harmonogram szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021
P
rzeprowadzenie kursu zawodowego
Magazynier z obsługą komputera oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość”

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Magazynier z obsługa komputera” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1/2021 - przeprowadzenie kursu Magazynier z obsługą komputera

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia:

1. LEARNING EDUCATION DEVELOPMENT sp. z o.o. - 20.000,00 zł brutto

Oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021
P
rzeprowadzenie kursu zawodowego
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - siostra PCK oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość”

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - siostra PCK” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2/2021 - przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - siostra PCK

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia:

1. LEARNING EDUCATION DEVELOPMENT sp. z o.o. - 18.000,00 zł brutto

Oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021
P
rzeprowadzenie kursu zawodowego
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość”

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3/2021 - przeprowadzenie kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia:

1. FUNDACJA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH - 18.000,00 zł brutto

Oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021
P
rzeprowadzenie kursu zawodowego
Magazynier - sprzedawca oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość”

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Magazynier - sprzedawca” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4/2021 - przeprowadzenie kursu Magazynier - sprzedawca

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia:

1. LEARNING EDUCATION DEVELOPMENT sp. z o.o. - 20.000,00 zł brutto

Oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2021
P
rzeprowadzenie kursu zawodowego
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość”

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5/2021 - przeprowadzenie kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia:

1. FUNDACJA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH - 24.000,00 zł brutto

Oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2021
P
rzeprowadzenie kursu zawodowego
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - siostra PCK oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość”

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O z siedzibą: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - siostra PCK” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.01-IP.01-10-002/17 pt. „Lepsza Przyszłość” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6/2021 - przeprowadzenie kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - siostra PCK

Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia:

1. LEARNING EDUCATION DEVELOPMENT sp. z o.o. - 24.000,00 zł brutto

Oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.